Aktualno

Aktualno

Višje nagrade za vajence

Od 1. 7. 2019 se je mesečni znesek vajeniške nagrade povečal

Aktualno

Povračila stroškov prevoza v primeru več prebivališč

V primeru, da se delojemalec vozi na delo iz dveh ali več prebivališč, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela od prebivališča, ki je najbližje mestu opravljanja dela.

Aktualno

Uporabni statistični podatki- december 2019

Minimalna bruto plača za leto 2019 v RS je 886,63 evrov.

Vprašanje

Upokojenec, lastnik družbe in opravljanje dela

Ali lahko lastnik-upokojenec opravlja delo v svojem podjetju brezplačno, kakor govori 17. člen (ZPDZC-1).

Aktualno

Napotitev na izobraževanje v tujino in podaljšanje bivanja v privatne namene

Dnevnica, kadar se službena pot podaljša v privatne namene

Vprašanje

Povrnitev stroška cepljenja za službeno potovanje

Ali se sme zaposlenemu, ki je potoval z Nalogom za službeno potovanje na destinacijo, kjer je ceplenje priporočljivo, povrniti stroške cepljenja in nakup potrebnega zdravila.

Vprašanje

Dodatek za delo ob praznikih

Kako se obračuna plača za delo ob praznikih? Ali je osnovna plača + 250% dodatka na delo na praznik, ali je osnovna plača +150% dodatka za delo na praznik? Kateri dodatek je pravilen? Ali trgovina sploh sme delati na 31.10. ali mora biti zaprta. Včasih so za praznike lahko delali, sedaj pa se je spremenila zakonodaja, pa ne vem ali je le omejila katere praznike lahko delajo in katere ne, ali je trgovinam povsem prepovedala delati na praznik.

Vprašanje

Napotitev na izobraževanje v tujino in podaljšanje bivanja v privatne namene

Sodelavec je bil napoten v tujino na izobraževanje in je podaljšal bivanje v tujini za privatne namene v sklopu svojega letnega dopusta. Potne stroške in nočitev bo plačal sam. Naša vprašanja se glasijo: Ali lahko zaposlenemu obračunamo dnevnico od začetka službene poti do tistega trenutka, ko je nadaljeval potovanje za privatne namene? Kako je z vrnitvijo v domovino – ali je upravičen do dnevnice za čas povratka v domovino (npr. 2 uri leta + 1,5 ure vožnje od letališča do doma)? Ali moramo račune za nočitev ter letalsko karto priložiti k potnemu nalogu kot dokazilo, da se je dejansko izobraževanja udeležil, kljub temu, da povračila teh stroškov zaposleni ne želi?

Aktualno

Obračun minimalne bruto plače od leta 2020 dalje

V letu 2020 bo minimalna plača znašala 940,58 evrov bruto za delo opravljeno v polnem delovnem času. Delojemalec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače.

Aktualno

Uporabni statistični podatki

Minimalna in povprečna plača, obrestna mera, osnova za obračun prispevkov, stopnja brezposelnosti.

Aktualno

Spremembe pri zaposlovanju srbskih državljanov

S 1. septembrom 2019 je začel veljati sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o zaposlovanju srbskih državljanov v Republiki Sloveniji.

Aktualno

Odbor za finance nekoliko omilil predlog razbremenitve dohodninske lestvice

Lestvica za odmero dohodnine bo nekoliko prijaznejša do zaposlenih, a bo razbremenitev najvišjih plač nekaj nižja od načrtov vlade. Takšen je predlog novele zakona o dohodnini.

Vprašanje

Poslovna darila

Naše podjetje letos slavi 25 let obstoja. V ta namen bomo dali tiskati majice, rokovnike, kulice, koledarje z logotipom našega podjetja in znakom za obletnico. Npr. vrednost ene majice brez tiska je 18,97 eur. Te stvari se bodo različno podelile poslovnim partnerjem skozi vso leto ob obiskih naših komercialistov in projektantov na terenu. Zanima me, če imamo pri nabavi teh stvari pravico do odbitka DDV? Je to strošek reklame ali reprezentance? Je davčno priznan strošek? Je ob podaritvi potrebno obračunati DDV? V jeseni bomo pripravili prireditev za obletnico, na katero bomo povabili pomembne poslovne partnerje in zaposlene. Pogostitev s hrano in pijačo ter glasba. Imamo od prejetih računov, ki se bodo nanašali na to prireditev pravico do odbitka DDV? Je to strošek reklame ali reprezentance? Računi bodo različni: najem dvorane, hrana, pijača, strežno osebje, muzikanti itd. Je potrebno pri celotni zadevi paziti še na kaj druga?

Vprašanje

Sočasna zaposlitev v dveh državah članicah

Delavka je zaposlena v Avstriji 25 ur na teden. Na kakšen način se lahko zaposli pri slovenskem delodajalcu? Gre za državljanko Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

Vprašanje

Povračila stroškov prevoza na delo in z dela

Kolektivna pogodba dejavnosti, ki zavezuje delodajalca, določa, da je delojemalec upravičen do povračila stroška za prevoz na delo in z dela v višini 60 odstotkov cene najcenejšega javnega prevoza, kolektivna pogodba delodajalca (podjetniška KP) določa, da je delojemalec upravičen do povračila stroška za prevoz na delo in z dela v višini 60 odstotkov cene najcenejšega prevoza. Delodajalec je ugotovil, da je za določenega delojemalca najcenejši način prihoda na delo vožnja z osebnim vozilom (delojemalec dejansko prihaja na delo z osebnim vozilom) in mu želi povrniti 60 odstotkov tega stroška (znižana kilometrina 0,18 evra za vsak polno prevožen kilometer). Kaj narediti, če se delojemalec pritoži?

Vprašanje

Bolniška in uspešnost

Če ima delavec v pogodbi dogovorjeno osnovno plačo + dodatek za delovno uspešnost delavca + dodatke za uspešnost poslovanja podjetja in gre na bolniško – se mu prizna 80% osnovne plače + 80% uspešnosti poslovanja podjetja – mu je prvih 30 dni v breme podjetja potrebno dati 80% uspešnosti delavca (če da – verjetno povprečje preteklih 3 mesecev)? Je nujno ali lahko podjetnik tolmači da je uspešnost delavca vezana na delo tekočega meseca? Problem je zlasti če je nesreča pri delu. Podjetje ima interni pravilnik, kjer je navedeno, da se v času bolniškega staleža delavcu obračuna stimulacija na podlagi delovne uspešnosti v višini 30% povprečne mesečne stimulacije delavca v 3 mesecih pred nastopom bolniške. Je to pravilno ali se krši kakšna pravica in bi delavec moral prejeti 80% oz 100% (odvisno od vrste bolniške ali nesreče pri delu)? V zakonu piše da prejme 80 oz 100% plače delavca v preteklem obdobju - lahko delodajalec z aktom določi da se mu upošteva le 30% pretekle stimulacije?

Aktualno

Regres 2019

Sprejeta predloga ZDoh in ZPIZ

Vprašanje

Bolniška v času praznikov

Zaposlena je bila na bolniški od 21.12.2018 do 31.12.2018. Glede na to, da so vmes prazniki, me zanima kako se praznik obračuna? Kot bolniška ali kot praznik?

Aktualno

Dohodek nerezidenta poslovodne osebe

Poslovodna oseba - nerezident - obračun dohodka

Vprašanje

Službena pot - Poljska

Nemčija - Poljska - 2 dni - koliko dnevnic?

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih