Aktualno

Aktualno

Uporabni statistični podatki - marec 2020

Minimalna in povprečna plača, obrestna mera, osnova za obračun prispevkov in drugo.

Aktualno

Uporabni statistični podatki - februar 2020

Minimalna in povprečna plača, obrestna mera, osnova za obračun prispevkov in drugo.

Aktualno

Uporabni statistični podatki - januar 2020

Minimalna in povprečna plača, obrestna mera, osnova za obračun prispevkov in drugi podatki.

Vprašanje

Invalidi in kvota

Zaposlena imamo dva invalida – smo pa ravno na meji in enkrat presegamo kvoto z enim, drugič z obema. Kako naj koristimo olajšavo – za drugozaposlenega za vseh 12 mesecev, za prvega pa le za mesece ko nismo potrebovali zaposlenega invalida in sta tako oba presegala kvoto in smo prejeli nagrado za oba? In upoštevam olajšavo le za te mesece izplačane plače – 70% obračunane ali izplačane plače pri doo?

Vprašanje

Izračun trimesečnega povprečja

Nadomestilo za dopust in praznik smo plačevali iz trimesečnega povprečja, bolniško pa iz povprečja zadnjega meseca. V povprečni urni postavki je zajet tudi znesek minulega dela. Po 1.1.2020 pa so dodatki izvzeti iz minimalne plače tako, da so po naši logiki izvzeti tudi dodatki iz povprečne urne postavke dopusta, praznika in bolniške in je tako neko računanje povprečja nepotrebno. Če pa minulega dela ne bo v povprečju, kdaj se bo potem obračunalo od nadomestil?

Aktualno

Višje nagrade za vajence

Od 1. 7. 2019 se je mesečni znesek vajeniške nagrade povečal

Aktualno

Povračila stroškov prevoza v primeru več prebivališč

V primeru, da se delojemalec vozi na delo iz dveh ali več prebivališč, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela od prebivališča, ki je najbližje mestu opravljanja dela.

Aktualno

Uporabni statistični podatki- december 2019

Minimalna bruto plača za leto 2019 v RS je 886,63 evrov.

Vprašanje

Izplačilo nagrade

Imamo zaposlenega, ki mu je delovno razmerje prenehalo v septembru 2019. Decembra 2019 smo v podjetju izplačevali del dobička zaposlenim po ZUDDobb. Ta dobiček izhaja iz leta 2017. Zanima me, ali je zapoosleni upravičen do izplačila, saj v zakonu piše da pravica do izpalčila preneha z prenehanjem delovnega razmerja. Glede na to da je bil naskupščini 2018 sprejet sklep o deltvi dobička, s tem pa vsem takrat zaposlenim v bistvu dodeljena pravica za izplačilo, lahko temu zaposlenemu to pravico odvzamemo?

Vprašanje

Upokojenec, lastnik družbe in opravljanje dela

Ali lahko lastnik-upokojenec opravlja delo v svojem podjetju brezplačno, kakor govori 17. člen (ZPDZC-1).

Aktualno

Napotitev na izobraževanje v tujino in podaljšanje bivanja v privatne namene

Dnevnica, kadar se službena pot podaljša v privatne namene

Vprašanje

Povrnitev stroška cepljenja za službeno potovanje

Ali se sme zaposlenemu, ki je potoval z Nalogom za službeno potovanje na destinacijo, kjer je ceplenje priporočljivo, povrniti stroške cepljenja in nakup potrebnega zdravila.

Vprašanje

Dodatek za delo ob praznikih

Kako se obračuna plača za delo ob praznikih? Ali je osnovna plača + 250% dodatka na delo na praznik, ali je osnovna plača +150% dodatka za delo na praznik? Kateri dodatek je pravilen? Ali trgovina sploh sme delati na 31.10. ali mora biti zaprta. Včasih so za praznike lahko delali, sedaj pa se je spremenila zakonodaja, pa ne vem ali je le omejila katere praznike lahko delajo in katere ne, ali je trgovinam povsem prepovedala delati na praznik.

Vprašanje

Napotitev na izobraževanje v tujino in podaljšanje bivanja v privatne namene

Sodelavec je bil napoten v tujino na izobraževanje in je podaljšal bivanje v tujini za privatne namene v sklopu svojega letnega dopusta. Potne stroške in nočitev bo plačal sam. Naša vprašanja se glasijo: Ali lahko zaposlenemu obračunamo dnevnico od začetka službene poti do tistega trenutka, ko je nadaljeval potovanje za privatne namene? Kako je z vrnitvijo v domovino – ali je upravičen do dnevnice za čas povratka v domovino (npr. 2 uri leta + 1,5 ure vožnje od letališča do doma)? Ali moramo račune za nočitev ter letalsko karto priložiti k potnemu nalogu kot dokazilo, da se je dejansko izobraževanja udeležil, kljub temu, da povračila teh stroškov zaposleni ne želi?

Aktualno

Obračun minimalne bruto plače od leta 2020 dalje

V letu 2020 bo minimalna plača znašala 940,58 evrov bruto za delo opravljeno v polnem delovnem času. Delojemalec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače.

Aktualno

Uporabni statistični podatki

Minimalna in povprečna plača, obrestna mera, osnova za obračun prispevkov, stopnja brezposelnosti.

Aktualno

Spremembe pri zaposlovanju srbskih državljanov

S 1. septembrom 2019 je začel veljati sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o zaposlovanju srbskih državljanov v Republiki Sloveniji.

Vprašanje

Poslovna darila

Naše podjetje letos slavi 25 let obstoja. V ta namen bomo dali tiskati majice, rokovnike, kulice, koledarje z logotipom našega podjetja in znakom za obletnico. Npr. vrednost ene majice brez tiska je 18,97 eur. Te stvari se bodo različno podelile poslovnim partnerjem skozi vso leto ob obiskih naših komercialistov in projektantov na terenu. Zanima me, če imamo pri nabavi teh stvari pravico do odbitka DDV? Je to strošek reklame ali reprezentance? Je davčno priznan strošek? Je ob podaritvi potrebno obračunati DDV? V jeseni bomo pripravili prireditev za obletnico, na katero bomo povabili pomembne poslovne partnerje in zaposlene. Pogostitev s hrano in pijačo ter glasba. Imamo od prejetih računov, ki se bodo nanašali na to prireditev pravico do odbitka DDV? Je to strošek reklame ali reprezentance? Računi bodo različni: najem dvorane, hrana, pijača, strežno osebje, muzikanti itd. Je potrebno pri celotni zadevi paziti še na kaj druga?

Vprašanje

Sočasna zaposlitev v dveh državah članicah

Delavka je zaposlena v Avstriji 25 ur na teden. Na kakšen način se lahko zaposli pri slovenskem delodajalcu? Gre za državljanko Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

Vprašanje

Povračila stroškov prevoza na delo in z dela

Kolektivna pogodba dejavnosti, ki zavezuje delodajalca, določa, da je delojemalec upravičen do povračila stroška za prevoz na delo in z dela v višini 60 odstotkov cene najcenejšega javnega prevoza, kolektivna pogodba delodajalca (podjetniška KP) določa, da je delojemalec upravičen do povračila stroška za prevoz na delo in z dela v višini 60 odstotkov cene najcenejšega prevoza. Delodajalec je ugotovil, da je za določenega delojemalca najcenejši način prihoda na delo vožnja z osebnim vozilom (delojemalec dejansko prihaja na delo z osebnim vozilom) in mu želi povrniti 60 odstotkov tega stroška (znižana kilometrina 0,18 evra za vsak polno prevožen kilometer). Kaj narediti, če se delojemalec pritoži?

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih