Aktualno

Aktualno

Obračun minimalne bruto plače od leta 2020 dalje

V letu 2020 bo minimalna plača znašala 940,58 evrov bruto za delo opravljeno v polnem delovnem času. Delojemalec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače.

Aktualno

Uporabni statistični podatki

Minimalna in povprečna plača, obrestna mera, osnova za obračun prispevkov, stopnja brezposelnosti.

Aktualno

Spremembe pri zaposlovanju srbskih državljanov

S 1. septembrom 2019 je začel veljati sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o zaposlovanju srbskih državljanov v Republiki Sloveniji.

Aktualno

Odbor za finance nekoliko omilil predlog razbremenitve dohodninske lestvice

Lestvica za odmero dohodnine bo nekoliko prijaznejša do zaposlenih, a bo razbremenitev najvišjih plač nekaj nižja od načrtov vlade. Takšen je predlog novele zakona o dohodnini.

Vprašanje

Poslovna darila

Naše podjetje letos slavi 25 let obstoja. V ta namen bomo dali tiskati majice, rokovnike, kulice, koledarje z logotipom našega podjetja in znakom za obletnico. Npr. vrednost ene majice brez tiska je 18,97 eur. Te stvari se bodo različno podelile poslovnim partnerjem skozi vso leto ob obiskih naših komercialistov in projektantov na terenu. Zanima me, če imamo pri nabavi teh stvari pravico do odbitka DDV? Je to strošek reklame ali reprezentance? Je davčno priznan strošek? Je ob podaritvi potrebno obračunati DDV? V jeseni bomo pripravili prireditev za obletnico, na katero bomo povabili pomembne poslovne partnerje in zaposlene. Pogostitev s hrano in pijačo ter glasba. Imamo od prejetih računov, ki se bodo nanašali na to prireditev pravico do odbitka DDV? Je to strošek reklame ali reprezentance? Računi bodo različni: najem dvorane, hrana, pijača, strežno osebje, muzikanti itd. Je potrebno pri celotni zadevi paziti še na kaj druga?

Vprašanje

Sočasna zaposlitev v dveh državah članicah

Delavka je zaposlena v Avstriji 25 ur na teden. Na kakšen način se lahko zaposli pri slovenskem delodajalcu? Gre za državljanko Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

Vprašanje

Povračila stroškov prevoza na delo in z dela

Kolektivna pogodba dejavnosti, ki zavezuje delodajalca, določa, da je delojemalec upravičen do povračila stroška za prevoz na delo in z dela v višini 60 odstotkov cene najcenejšega javnega prevoza, kolektivna pogodba delodajalca (podjetniška KP) določa, da je delojemalec upravičen do povračila stroška za prevoz na delo in z dela v višini 60 odstotkov cene najcenejšega prevoza. Delodajalec je ugotovil, da je za določenega delojemalca najcenejši način prihoda na delo vožnja z osebnim vozilom (delojemalec dejansko prihaja na delo z osebnim vozilom) in mu želi povrniti 60 odstotkov tega stroška (znižana kilometrina 0,18 evra za vsak polno prevožen kilometer). Kaj narediti, če se delojemalec pritoži?

Vprašanje

Bolniška in uspešnost

Če ima delavec v pogodbi dogovorjeno osnovno plačo + dodatek za delovno uspešnost delavca + dodatke za uspešnost poslovanja podjetja in gre na bolniško – se mu prizna 80% osnovne plače + 80% uspešnosti poslovanja podjetja – mu je prvih 30 dni v breme podjetja potrebno dati 80% uspešnosti delavca (če da – verjetno povprečje preteklih 3 mesecev)? Je nujno ali lahko podjetnik tolmači da je uspešnost delavca vezana na delo tekočega meseca? Problem je zlasti če je nesreča pri delu. Podjetje ima interni pravilnik, kjer je navedeno, da se v času bolniškega staleža delavcu obračuna stimulacija na podlagi delovne uspešnosti v višini 30% povprečne mesečne stimulacije delavca v 3 mesecih pred nastopom bolniške. Je to pravilno ali se krši kakšna pravica in bi delavec moral prejeti 80% oz 100% (odvisno od vrste bolniške ali nesreče pri delu)? V zakonu piše da prejme 80 oz 100% plače delavca v preteklem obdobju - lahko delodajalec z aktom določi da se mu upošteva le 30% pretekle stimulacije?

Aktualno

Regres 2019

Sprejeta predloga ZDoh in ZPIZ

Vprašanje

Bolniška v času praznikov

Zaposlena je bila na bolniški od 21.12.2018 do 31.12.2018. Glede na to, da so vmes prazniki, me zanima kako se praznik obračuna? Kot bolniška ali kot praznik?

Aktualno

Dohodek nerezidenta poslovodne osebe

Poslovodna oseba - nerezident - obračun dohodka

Aktualno

Dohodek nerezidenta na podlagi avtorske pogodbe

Avtorski dohodek nerezidenta

Aktualno

Obračun plače

Računovodski vidik obračuna plače

Vprašanje

Službena pot - Poljska

Nemčija - Poljska - 2 dni - koliko dnevnic?

Vprašanje

Preživnina in minimalna plača

Kako v primeru odtegljaja preživnine, če je delavec bil na bolniški in mu ne bi ostala minimalna plača?

Vprašanje

Opravljanje storitve ozvočenja v Avstriji - dokumentacija?

Samostojni podjetnik bo opravljal storitev ozvočevanja v Avstriji. Zanima me, kakšno dokumentacijo potrebuje, da bo zadostil morebitnim inšpekcijam v tujini? Ali je to obrazec A1, pogodba o sodelovanju...?

Vprašanje

Potovanje Poljska, Nemčija - obračun potnih stroškov

Sodelavko smo poslali na službeno poti v dve različni državi. Odhod iz Slovenije je bil 17.9.2018 ob 6:30. Do 19.9.2018 do 12:45 je bila v Nemčiji, od 12:45 19.9.2018 pa do 21.9. do 18:40 pa na Poljskem. Koliko dnevnic ji pripada?

Aktualno

Napotitev na delo v Nemčijo s službenim vozilom

Katera povračila stroškov pripadajo napotenemu delavcu neobdavčeno?

Aktualno

Subvencije za zaposlitev delavcev

Subvencije za zaposlitev delavcev po različnih programih zavoda za zaposlovanje

Aktualno

Posebnosti podjemne pogodbe

Podjemna pogodba

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih