Aktualno

Uporabni statistični podatki- december 2019

02. 12. 2019

Minimalna bruto plača za leto 2019 v RS je 886,63 evrov.

Povračila stroškov prevoza v primeru več prebivališč

02. 12. 2019

V primeru, da se delojemalec vozi na delo iz dveh ali več prebivališč, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela od prebivališča, ki je najbližje mestu opravljanja dela.

Višje nagrade za vajence

02. 12. 2019

Od 1. 7. 2019 se je mesečni znesek vajeniške nagrade povečal

Napotitev na izobraževanje v tujino in podaljšanje bivanja v privatne namene

18. 11. 2019

Dnevnica, kadar se službena pot podaljša v privatne namene

Obračun minimalne bruto plače od leta 2020 dalje

11. 11. 2019

V letu 2020 bo minimalna plača znašala 940,58 evrov bruto za delo opravljeno v polnem delovnem času. Delojemalec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače.

Uporabni statistični podatki

25. 10. 2019

Minimalna in povprečna plača, obrestna mera, osnova za obračun prispevkov, stopnja brezposelnosti.

Spremembe pri zaposlovanju srbskih državljanov

18. 10. 2019

S 1. septembrom 2019 je začel veljati sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o zaposlovanju srbskih državljanov v Republiki Sloveniji.

Odbor za finance nekoliko omilil predlog razbremenitve dohodninske lestvice

17. 10. 2019

Lestvica za odmero dohodnine bo nekoliko prijaznejša do zaposlenih, a bo razbremenitev najvišjih plač nekaj nižja od načrtov vlade. Takšen je predlog novele zakona o dohodnini.

Regres 2019

11. 04. 2019

Sprejeta predloga ZDoh in ZPIZ

Dohodek nerezidenta na podlagi avtorske pogodbe

17. 12. 2018

Avtorski dohodek nerezidenta

Dohodek nerezidenta poslovodne osebe

17. 12. 2018

Poslovodna oseba - nerezident - obračun dohodka

Obračun plače

14. 12. 2018

Računovodski vidik obračuna plače

Subvencije za zaposlitev delavcev

22. 06. 2018

Subvencije za zaposlitev delavcev po različnih programih zavoda za zaposlovanje

Posebnosti podjemne pogodbe

14. 06. 2018

Podjemna pogodba

Novosti REK obrazcev v letu 2018 - dodatno poročanje v zvezi z delavci, napotenimi na delo v tujino

03. 04. 2018

Dodatno poročanje v zvezi z delavci, napotenimi na delo v tujino - novosti

Neizkoriščen letni dopust

21. 03. 2018

Kaj z neizkoriščenim dopustom zaposlenega?

Obračun nagrade vajencem

21. 03. 2018

V letu 2017 dalje smo ponovno uvedli vajeništvo. Nagrada je odvisna od leta šolanja.

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih