Dohodek nerezidenta poslovodne osebe

17. 12. 2018

Poslovodna oseba – nerezident je zaposlen za polni delovni čas v svoji državi. V Sloveniji ni vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje. Izplačevalcu dohodka je dostavil potrdilo na obrazcu A1, s katerim dokazuje, da je vključen v socialno zavarovanje svoje države.

Dohodnina:

Slovenija ima pravico do obdavčitve z dohodnino, saj vse konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, sklenjene z državami članicami EU, dajejo pravico do obdavčitve državi sedeža družbe, ki jo poslovodna oseba vodi in nadzira. Običajno 16. člen konvencije določa, da se plačila direktorjem in druga podobna plačila, ki jih prejme rezident države pogodbenice kot član upravnega odbora družbe, ki je rezident druge države pogodbenice, lahko obdavčijo v tej drugi državi (državi rezidentstva družbe, katere direktor je prejemnik dohodka).

Po FURS-ovem pojasnilo se izplačevalec dohodka šteje za drugega izplačevalca, zato se obračuna dohodnina po 25 % stopnji.

Prispevki:

Ker je  nerezident izplačevalcu predložil potrdilo A1, s katerim dokazuje, da je v sistem socialnega zavarovanja vključen v drugi državi članici, se ne obračunata plačata prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (8,85 % in 15,5 %).

Pri obračunu prispevkov za socialno varnost velja, da nerezidenti praviloma niso vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji, zato se ne obračunavata prispevka za zdravstveno zavarovanje (0,53 % in 6,36 %). 

Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih