Novosti REK obrazcev v letu 2018 - dodatno poročanje v zvezi z delavci, napotenimi na delo v tujino

03. 04. 2018

Polje A011 Delavec napoten na delo v tujino, delodajalec označi v primeru, ko se za prejemnika dohodka pri določitvi osnove za obračun prispevkov uporablja drugi odstavek 144. člena ZPIZ-2 (osnova za prispevke je plača za enako delo v RS). Navedeno polje se ne označi v primeru napotitve po 13. členu Uredbe 883/2004.

 

Posebna davčna osnova po 45.a členu ZDoh-2 - mora delodajalec označiti:

·         polje A011a delavec, napoten na delo v tujino, za katerega se uveljavlja 45.a člen ZDoh-2;

·         polje A011b  - vpisati datum prve napotitve ter 

·         polje A011c  - vpisati zaporedno številko meseca uveljavljanja posebne davčne osnove (19. člen ZDavP-2 – razkritje).

 

Ločeno poročanje o povračilih stroškov službene poti in poročanje o povračilih delavcev napotenih na delo v tujino

 

Za obdobja od 1. 1. 2018 dalje se spremeni poročanje o povračilih stroškov tako, da se ločeno vpisujejo:

povračila stroškov službene poti ter povračila stroškov delavcev, začasno napotenih na delo v tujino.

·         polje B06 Povračilo stroškov prehrane do uredbe vlade – službene poti.

·         polje B06a Povračilo stroškov prevoza do uredbe vlade – službene poti.

·         b06b Povračilo stroškov za prenočišče do uredbe vlade – službene poti.

·         polje B06c Povračilo stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino nad 30 oziroma 90 dni.

·         polje B06č Povračilo stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino do 30 oziroma 90 dni.

·         polje B06d Povračilo stroškov prevoza v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino.

·         polje B06e Povračilo stroškov za prenočišče v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino do 90 dni.

 

Povračila stroškov službene poti, ki niso povračila stroškov prevoza, prehrane ali prenočišča se ne vpisujejo.

 

Znesek plače in nadomestila plače, ki se v skladu s prvim odstavkom 45.a člena ZDoh-2, ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, se vpiše v polje B20 Izvzem iz davčne osnove po 45.a členu ZDoh-2.

 

Podatki v poljih A011a, A011b, A011c, B06, B06a, B06b, B06c, B06č, B06d, B06e in B20 se za izplačila v mesecu januarju, februarju in marcu 2018 prvič poročajo v mesecu aprilu 2018, najkasneje do 30. aprila 2018, ločeno po mesecih (januar, februar, marec), na katerega se nanašajo.

 

Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih