Obračun minimalne bruto plače od leta 2020 dalje

11. 11. 2019

doc. dr. Lidija Robnik

Novela zakona o minimalni plači je prinesla novo definicijo, kar pomeni, da je iz minimalne bruto plače izključila dodatke, kot so:

  • del plače za delovno uspešnost in za poslovno uspešnost.

Iz minimalne bruto plače so bili že izvzeti dodatki za delo v posebnih pogojih dela, kot so: - dodatek za nočno delo, - dodatek za delo na praznike in - dela proste dneve.

Od leta 2020 v minimalno bruto plačo niso več upoštevani:

  • dodatek za delovno dobo,
  • dodatek za delo v posebnih pogojih dela (izmensko delo, popoldansko delo, terensko delo) in
  • plačilo za delovno uspešnost.

Primer 1: Bruto plača delojemalca je v višini minimalne bruto plače v višini 940,58 evrov in nima posebnih dodatkov in delojemalec podpiše izjavo, da se mu ne upošteva posebna olajšava.

Zap. št.

Kategorija

Vrednost v evrih

1

Bruto plača

940,58

2

58 % PBP (1-3 2020)*

975,30

Razlika do minimalne plače

(975,30 € - 940,58 €)

34,72

3

Prispevki delojemalca (22,1 % od 975,30 €)

(215,54)

3a

15,5 % od razlike

5,38

3b

6,36 % od razlike

2,21

4

Splošna mesečna olajšava

(291,67)

5 (1-3+3a+3b-4)

Osnova za dohodnino

440,96

6

Akontacija dohodnine (440,96 € 16 %)

(70,55)

7

(1-3+3a+3b-6)

Neto plača

662,08

8

Prispevki delodajalca (16,1 % od 975,30 €)

157,02

9 (1+8)

Bruto bruto plača

1.097,60

*v marcu 2020 se bo povprečna bruto plača v RS spremenila in s tem osnova za obračun prispevkov

Primer 2: Skupni letni dohodek je 11.286,96 evrov (940,58 evrov x 12). Osnovna bruto plača je v višini minimalne bruto plače v višini 940,58 evrov. Delojemalec ne podpiše izjave in se mu upošteva posebna olajšava.

Zap. št.

Kategorija

Vrednost v evrih

1

Bruto plača

940,58

2

58 % PBP (1-3 2020)*

975,30

Razlika do minimalne plače

(975,30 € - 940,58 €)

34,72

3

Prispevki delojemalca (22,1 % od 975,30 €)

(215,54)

3a

15,5 % od razlike

5,38

3b

6,36 % od razlike

2,21

4

Splošna mesečna olajšava**

(529,20)

5 (1-3+3a+3b-4)

Osnova za dohodnino

203,43

6

Akontacija dohodnine x (203,43 € 16 %)

(32,54)

7 (1-3+3a+3b-6)

Neto plača

700,09

8

Prispevki delodajalca (16,1 % od 975,30 €)

157,02

9 (1+8)

Bruto bruto plača

1.097,60

*v marcu 2020 se bo povprečna bruto plača v RS spremenila **(1,40427 x 11.286,96 evrov) = 15.849,94 evrov. (18.700,38 evrov – 15.849,94 evrov) = 2.850,44 € + 3.500,00 evrov = 6.350,44 evrov (splošna posebna leta olajšava). Mesečna posebna olajšava = 6.350,44 evrov / 12 = 529,20 evrov.

Primer 3: Osnovna plača je v višini minimalne bruto plače v višini 940,58 evrov in dodatki (delovna doba, osebna uspešnost) so 100,00 evrov.

Zap. št.

Kategorija

Vrednost v evrih

1

Osnovna plača

940,58

2

Dodatki (delovna doba, osebna uspešnost)

100,00

3 (1+2)

Bruto plača

1.040,58

4

Prispevki delojemalca (22,1 % od 1.040,58 €)

(229,97)

5

Splošna mesečna olajšava

(291,67)

6 (3-4-5)

Osnova za dohodnino

518,94

7

Akontacija dohodnine x (518,94 € 16 %)

(83,03)

8 (3-4-7)

Neto plača

727,58

9

Prispevki delodajalca (16,1 % od 975,30 €)

167,53

10 (3+9)

Bruto bruto plača

1.208,11

Primer 4: Bruto plača delojemalca je v višini minimalne bruto plače v višini 940,58 evrov, katera vključuje dodatek za težavnost dela in delojemalec podpiše izjavo, da se mu ne upošteva posebna olajšava.

Zap. št.

Kategorija

Vrednost v evrih

1

Bruto plača

940,58

2

58 % PBP (1-3 2020)*

975,30

Razlika do minimalne plače

(975,30 € - 940,58 €)

34,72

3

Prispevki delojemalca (22,1 % od 975,30 €)

(215,54)

3a

15,5 % od razlike

5,38

3b

6,36 % od razlike

2,21

4

Splošna mesečna olajšava

(291,67)

5 (1-3+3a+3b-4)

Osnova za dohodnino

440,96

6

Akontacija dohodnine (433,37 € 16 %)

(70,55)

7

(1-3+3a+3b-6)

Neto plača

662,08

8

Prispevki delodajalca (16,1 % od 975,30 €)

157,02

9 (1+8)

Bruto bruto plača

1.097,60

*v marcu 2020 se bo povprečna bruto plača v RS spremenila in s tem osnova za obračun prispevkov

Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih