Obračun nagrade vajencem

21. 03. 2018

V letu 2017 dalje smo ponovno uvedli vajeništvo. Nagrada je odvisna od leta šolanja.

Vajeništvo je del sistema srednjega poklicnega izobraževanje – SPI (3-letni programi), pri čemer se minimalno 50% izobraževalnega programa izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu.

Cilj vajeništva je:

  • usposobljenost glede na potrebe gospodarstva,
  • lažji prehod izobraževanje – delo: zgodnejša poklicna socializacija in
  • zgodnejše zaposlovanje mladih in bolj usklajena ponudba in povpraševanje po kadrih.

Zakon o vajeništvu (dalje ZVaj), ki se je začel uporabljati 3. decembra 2017, določa znesek vajeniške nagrade, katere višina je odvisna od letnika šolanja. 

Mesečni znesek vajeniške nagrade ne sme biti nižji od:

  • 250 evrov za prvi letnik,
  • 300 evrov za drugi letnik in
  • 400 evrov za tretji letnik.

Primer obračuna:

Družba je obračunala nagrado vajencu, ki opravlja vajeništvo za prvi letnik v vrednosti 250 evrov. Obračunala mu je prehrano in prevoz na delo in z njega v vrednosti 150 evrov. Celotno obveznost je vajencu izplačala na njegov osebni račun. Družba plača 4,86 evrov pavšalni prispevek za poškodbe pri delu in PIZ za brezposelne osebe 6,62 evrov (prispevka se plačujeta vsak mesec). Poročati mora FURS na REK-1a. Potrebna prijava z obrazcem M-12.


Kategorija

Konto

Debet

Kredit

1

Obračun nagrade vajencu

Narade vajencem skupaj z dajatvami, ki bremenijo organizacijo

476

421,37

Ostale kratkoročne poslovne obveznosti

285

400,00

Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij

266-0

4,86

Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij

266-1

9,89

Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij

266-2

6,62

2

Izplačilo nagrade vajencu

Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij

266

4,86

Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij

266-1

9,89

Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij

266-2

6,62

Ostale kratkoročne poslovne obveznosti

285

400,00

Denarna sredstva na računih, razen deviznih

110

421,37

Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih