Obračun plače

14. 12. 2018

Primer:

Bruto urna postavka je 20 evrov. Zaposleni je delal 21 dni. Mesečno je naredil 8 nadur, ki so obračunane po bruto urni postavki 26 evrov (bruto urna postavka je povečana za 30 odstotkov). Nadomestilo za delovno dobo je 10 odstotkov in osebna uspešnost je 15 odstotkov. Uveljavlja splošno olajšavo. Regres za prehrano in prevoz na delo in z njega je 230 evrov in odtegljaji 80 evrov.

Izračun:

Delovni dnevi = 21 dni x 8 ur x 20 = 3.360 evrov

Nadomestilo za delovno dobo = 3.360 evrov x 10 odstotkov = 336 evrov

Nadomestilo za osebno uspešnost = 3.360 evrov x 15 / 100 = 504 evrov

Obračun nadur - 8 ur x 26 evrov = 208 evrov

Skupaj bruto plača = 4.408 evrov

Kategorija

Konto

Debet

Kredit

1

Obračun bruto plače in prispevkov iz bruto plače

Plače zaposlenih

470

4.408,00

Kratkoročne obveznosti za vračunane in neobračunane plače

250

4.408,00

2

Obračun prispevkov in akontacije dohodnine iz bruto plače in nadomestil

Kratkoročne obveznosti za vračunane in neobračunane plače

250

4.408,00

Kratkoročne obveznosti za prispevke iz bruto plač in nadomestil plač*

253

974,17

Kratkoročne obveznosti za davke iz bruto plač in nadomestil plač**

254

1.495,61

Kratkoročne obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač in nadomestil plač zaposlenih

282

80,00

Kratkoročne obveznosti za neto plače in iz nadomestil plač

251

1.858,22

3

Obračun regresa za prehrano in prevoza na delo in z dela

Regres za letni dopust, bonitete, povračila (za prevoz na delo in z njega, za prehrano, za ločeno življenje) in drugi prejemki zaposlenih

473

230,00

Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja

255

230,00

4

Obračun prispevkov na bruto plačo

Delodajalčevi prispevki od plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlenih

474

709,69

Obveznosti za prispevke izplačevalca

258

709,69

5

Izplačilo plače z nadomestili in nadurami, prispevki, akontacijo dohodnine, odtegljaji

Kratkoročne obveznosti za prispevke iz bruto plač in nadomestil plač

253

974,17

Kratkoročne obveznosti za davke iz bruto plač in nadomestil plač

254

1.495,61

Kratkoročne obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač in nadomestil plač zaposlenih

282

80,00

Obveznosti za prispevke izplačevalca

258

709,69

Kratkoročne obveznosti za neto plače in nadomestil plač

251

1.858,22

Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja

255

230,00

Denarna sredstva na računih, razen deviznih***

110

5.347,69

*4.408,00 € x 22,1 / 100

**4.408,00 € - 974,17 € - 275,22 € = 3.158,61 €. 4.000 € - 3.158,61 € = 841,39 € x 39 / 100 = 328,14 evrov + 1.167,47 € = 1.495,61 €

***Vsa plačila obveznosti so izvedena ločeno na posamezne transakcijske račune.

Vse se poroča na obrazcu REK 1.

Primer:

Bruto urna postavka je 20 evrov. Zaposleni je delal 21 dni in en praznik. Zaposleni je delal dve nedelji po osem ur in osem ur med prazniki, kar je skupno 24 ur, ki se jih obračuna po 30 evrov (bruto urna postavka je povečana za 50 odstotkov). Nadomestilo za delovno dobo je 10 odstotkov in osebna uspešnost je 15 odstotkov. Uveljavlja splošno olajšavo. Regres za prehrano in prevoz na delo in z njega je 280 evrov in odtegljaji 80 evrov.

Izračun:

Delovni dnevi - 21 dni x 8 ur x 20 = 3.360 evrov

Dodatek za nedeljsko delo in delo med prazniki – 24 ur x 30 evrov = 720 evrov

Nadomestilo za delovno dobo - 3.360 evrov + 720 evrov = 4.080 evrov x 10 / 100 = 408 evrov

Nadomestilo za osebno uspešnost – 4.080 evrov x 15 / 100 = 512 evrov

Skupaj bruto plača = 4.080 evrov + 408 evrov + 512 evrov = 5.000 evrov


Kategorija

Konto

Debet

Kredit

1

Obračun bruto plače in prispevkov iz bruto plače

Plače zaposlenih

470

5.000,00

Kratkoročne obveznosti za vračunane in neobračunane plače

250

5.000,00

2

Obračun prispevkov in akontacije dohodnine iz bruto plače in nadomestil

Kratkoročne obveznosti za vračunane in neobračunane plače

250

5.000,00

Kratkoročne obveznosti za prispevke iz bruto plač in nadomestil plač*

253

1.105,00

Kratkoročne obveznosti za davke iz bruto plač in nadomestil plač**

254

903,81

Kratkoročne obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač in nadomestil plač zaposlenih

282

80,00

Kratkoročne obveznosti za neto plače in iz nadomestil plač

251

2.911,19

3

Obračun regresa za prehrano in prevoza na delo in z dela

Regres za letni dopust, bonitete, povračila (za prevoz na delo in z njega, za prehrano, za ločeno življenje) in drugi prejemki zaposlenih

473

280,00

Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja

255

280,00

4

Obračun prispevkov na bruto plačo

Delodajalčevi prispevki od plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlenih

474

805,00

Obveznosti za prispevke izplačevalca

258

805,00

5

Izplačilo plače z nadomestili in nadurami, prispevki, akontacijo dohodnine, odtegljaji

Kratkoročne obveznosti za prispevke iz bruto plač in nadomestil plač

253

1.105,00

Kratkoročne obveznosti za davke iz bruto plač in nadomestil plač

254

903,81

Kratkoročne obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač in nadomestil plač zaposlenih

282

80,00

Obveznosti za prispevke izplačevalca

258

805,00

Kratkoročne obveznosti za neto plače in iz nadomestil plač

251

2.911,19

Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja

255

230,00

Denarna sredstva na računih, razen deviznih***

110

6.035,00

*5.000,00 € x 22,1 / 100

**5.00,00 € - 1.105,00 € - 275,22 € = 3.619,78 € - 1.700,00 € = 1.919,78 € x 27 / 100 = 518,34 € + 385,47 € = 903,81 €

***Vsa plačila obveznosti so izvedena ločeno na posamezne transakcijske račune.

Vse se poroča na obrazcu REK 1.

Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih