Posebnosti podjemne pogodbe

14. 06. 2018

S podjemno pogodbo ali pogodbo o delu se podjemnik zaveže, da bo za naročnika opravil določeno delo, in naročnik se zaveže, da mu bo za to plačal dogovorjeno plačilo.

 Za razliko od pogodbe o zaposlitvi za pogodbo o delu ni predpisana obličnost.

 To pomeni, da se jo lahko sklene tudi ustno. Podjemno pogodbo ali pogodbo o delu se lahko sklene le v primeru, da izvajalec po podjemni pogodbi ni vključen v organiziran delovni proces naročnika, ko dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca in zanj osebno in nepretrgoma opravlja delo za plačilo.

Izvajalec po podjemni pogodbi odgovarja naročniku z izvedbo prevzetih del tudi v primeru, če so delo opravili njegovi podizvajalci. Posebna oblika podjemne pogodbe je gradbena pogodba.

Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih