Spremembe pri zaposlovanju srbskih državljanov

18. 10. 2019

Postopki za pridobitev dovoljenj za zaposlitev se izvajajo podobno kot na podlagi sporazuma z Bosno in Hercegovino. V Sloveniji lahko zaposlujemo le tiste srbske državljane, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb v Republiki Srbiji. Izjeme bodo pri zaposlovanju visoko kvalificiranih delavcev, ki jih bodo delodajalci želeli zaposliti in primerno plačati.

 

Postopek za zaposlitev srbskega državljana v Republiki Sloveniji se začne na pobudo delodajalca, ki prijavi prosto delovno mesto na slovenskem zavodu za zaposlovanje, vsi kasnejši postopki izvajajo v Republiki Srbiji.

 

V primeru, da je srbski državljan odpuščen iz krivdnih razlogov, njegovo delovno dovoljenje pa razveljavljeno, se bo moral vrniti nazaj v Republiko Srbijo. Če pa zaposlitve ne bo izgubil po svoji krivdi, ampak zaradi neizplačila plače ali drugih kršitev delodajalca, se lahko v tridesetih dneh zaposlil pri drugem delodajalcu na enakem delovnem mestu. V takih primerih bo delovno dovoljenje še veljalo, če se bo delavec v zakonskem roku prijavil v evidenco brezposelnih oseb.

 

Sporazum ne velja za zaposlovanje državljanov Srbije, ki imajo v Sloveniji pravico do dolgotrajnega prebivanja, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi pravice do združevanja družine ali ki v Sloveniji prebivajo na podlagi zakona o mednarodni zaščiti ter še nekatere druge kategorije visoko kvalificiranih delavcev.

 

Skladno s sporazumom bo delavec lahko dobil dovoljenje za tri leta. Delodajalec mora z njim skleniti pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto. Pri tem je možnost trimesečnega poskusnega dela, kajti po tem obdobju lahko delodajalec delavca, če z njim ne bo zadovoljen, odpustil brez posebnih razlogov. Po poteku trimesečnega obdobja ga bo lahko odpustil le pod pogoji iz Zakona o delovnih razmerjih.

 

Po prvem letu bo imel delavec prost dostop do trga dela. Po enem letu delavec ne bo več vezan na delodajalca, lahko si bo poiskal drugo zaposlitev ali ustanovil gospodarsko družbo.

 

Delavcu, ki bo odpuščen iz krivdnih razlogov, bo delovno dovoljenje razveljavljeno in se bo moral takoj vrniti v Srbijo, razen če bo izpolnjeval pogoje za nadomestilo za brezposelnost.

 

Delavcu, ki bo izgubil zaposlitev zaradi neizplačila plače ali drugih kršitev pogodbe na strani delodajalca, bo delovno dovoljenje še veljalo. V takšnem primeru se mora delavec zaposliti pri drugem delodajalcu v 30 dneh. Zaposliti se mora za enako delovno mesto, za katero je bilo dovoljenje izdano.

 

Delavec bo v primeru brezposelnosti brez njegove krivde lahko iskal drugo zaposlitev, če bo imel pravico do nadomestila za čas brezposelnosti. Če v času prejemanja nadomestila ne bo našel druge zaposlitve, se bo moral vrniti v Srbijo.

Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih