Uporabni statistični podatki

25. 10. 2019

Minimalna bruto plača za leto 2019 v RS je 886,63 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.725,91 evrov. Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje  1.114,16 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks cen življenjskih potrebščin 1,7-odstotna. Delovno aktivno prebivalstvo – 897.213 zaposlenih. Stopnja registrirane brezposelnosti 4,2 %. Število prebivalcev v Republiki Sloveniji je 2,084.301. Povprečna bruto plača za leto 2018 je 1.681,55 evrov oz. 1.092,74 evrov je neto plača. Najnižja osnova za obračun prispevkov zaposlenih je 941,67 evrov (56 %  povprečne bruto plače leta 2018).

Najnižja osnova za obračun prispevkov samozaposlene osebe (s. p.) je 1.008,93 evrov (60 % povprečne bruto plače leta 2018) in družbenikov 1.429,32 evrov (85 % povprečne bruto plače leta 2018).

Minimalni mesečni prispevki za samozaposlene osebe so 385,41 evrov (38,2 % od 1.008,93 evrov). Najvišja zavarovalna osnova za samostojne podjetnike je 5.885,43 evrov (mesečni prispevki 2.248,23 evrov).

Najnižja zavarovalna osnova za družbenike, ki so zavarovani po osnovi 040, 112 je 1.429,32 evrov (mesečno plačilo prispevkov 546,00 evrov).

Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih