Višje nagrade za vajence

02. 12. 2019

Od 1. 7. 2019 se je mesečni znesek vajeniške nagrade povečal in ne sme biti nižji od:

 • 256,00 evrov za prvi letnik,
 • 307,20 evrov za drugi letnik in
 • 409,60 evrov za tretji letnik.

 

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (dalje Uredba) določa, da se plačila vajencem za obvezno praktično delo ne vštevaji v davčno osnovo dohodka, do višine:

 • 250,00 evrov za prvi letnik,
 • 300,00 evrov za drugi letnik in
 • 400,00 evrov za tretji letnik.

Posledično se v primerih, ko delodajalec vajeniško nagrado izplača v višjem znesku, kot je določeno z Uredbo, razlika vštevav davčno osnovo dohodka vajencev.

 

Zbirni obrazec REK1a:

 • 101 – vpiše se celoten bruto znesek,
 • 102 – vpiše se bruto znesek izplačila, ki presega z Uredbo določen znesek,
 • 301 – vpiše se obračunan davčni odtegljaj,
 • 313 – vpiše se prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36-odstotkov

 

Analitični del:

 • A051 – izbere se oznaka 1109,
 • A052 – bruto znesek izplačila, ki presega z Uredbo določen znesek (A052 = 102 na zbirnem obrazcu REK),
 • A062 – celoten znesek izplačanega dohodka,
 • A091 – davčni odtegljaj,
 • B04 – znesek prehrane do uredbe,
 • B05 – znesek prevoza do uredbe,
 • B014 – nagrada do uredbe.

Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

 • stalno obveščanje o novi zakonodaji
 • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
 • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih