Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - ZDoh-2S

21. 03. 2018

V Državnem zboru je bil dne 28. 11. 2017 sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - ZDoh-2S, ki se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2018. Zakon z novim 45. a členom uvaja posebno shemo za obdavčitev dohodkov iz delovnega razmerja delavcev, napotenih na čezmejno izvajanje dela, v obliki zmanjšanja davčne osnove, določene po splošnih pravilih, na način, da se znesek zmanjšanja določi v % od bruto dohodka iz zaposlitve posameznega upravičenca (za 20 % bruto plače/mesec), z omejitvijo na maksimalni znesek v vrednosti 1.000,00 eur/mesec, če so kumulativno izpolnjeni določeni pogoji.

Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih