Vprašanja in odgovori

Upokojenec, lastnik družbe in opravljanje dela

02. 12. 2019

Ali lahko lastnik-upokojenec opravlja delo v svojem podjetju brezplačno, kakor govori 17. člen (ZPDZC-1).

Povrnitev stroška cepljenja za službeno potovanje

18. 11. 2019

Ali se sme zaposlenemu, ki je potoval z Nalogom za službeno potovanje na destinacijo, kjer je ceplenje priporočljivo, povrniti stroške cepljenja in nakup potrebnega zdravila.

Dodatek za delo ob praznikih

18. 11. 2019

Kako se obračuna plača za delo ob praznikih? Ali je osnovna plača + 250% dodatka na delo na praznik, ali je osnovna plača +150% dodatka za delo na praznik? Kateri dodatek je pravilen? Ali trgovina sploh sme delati na 31.10. ali mora biti zaprta. Včasih so za praznike lahko delali, sedaj pa se je spremenila zakonodaja, pa ne vem ali je le omejila katere praznike lahko delajo in katere ne, ali je trgovinam povsem prepovedala delati na praznik.

Napotitev na izobraževanje v tujino in podaljšanje bivanja v privatne namene

18. 11. 2019

Sodelavec je bil napoten v tujino na izobraževanje in je podaljšal bivanje v tujini za privatne namene v sklopu svojega letnega dopusta. Potne stroške in nočitev bo plačal sam. Naša vprašanja se glasijo: Ali lahko zaposlenemu obračunamo dnevnico od začetka službene poti do tistega trenutka, ko je nadaljeval potovanje za privatne namene? Kako je z vrnitvijo v domovino – ali je upravičen do dnevnice za čas povratka v domovino (npr. 2 uri leta + 1,5 ure vožnje od letališča do doma)? Ali moramo račune za nočitev ter letalsko karto priložiti k potnemu nalogu kot dokazilo, da se je dejansko izobraževanja udeležil, kljub temu, da povračila teh stroškov zaposleni ne želi?

Poslovna darila

12. 09. 2019

Naše podjetje letos slavi 25 let obstoja. V ta namen bomo dali tiskati majice, rokovnike, kulice, koledarje z logotipom našega podjetja in znakom za obletnico. Npr. vrednost ene majice brez tiska je 18,97 eur. Te stvari se bodo različno podelile poslovnim partnerjem skozi vso leto ob obiskih naših komercialistov in projektantov na terenu. Zanima me, če imamo pri nabavi teh stvari pravico do odbitka DDV? Je to strošek reklame ali reprezentance? Je davčno priznan strošek? Je ob podaritvi potrebno obračunati DDV? V jeseni bomo pripravili prireditev za obletnico, na katero bomo povabili pomembne poslovne partnerje in zaposlene. Pogostitev s hrano in pijačo ter glasba. Imamo od prejetih računov, ki se bodo nanašali na to prireditev pravico do odbitka DDV? Je to strošek reklame ali reprezentance? Računi bodo različni: najem dvorane, hrana, pijača, strežno osebje, muzikanti itd. Je potrebno pri celotni zadevi paziti še na kaj druga?

Sočasna zaposlitev v dveh državah članicah

12. 09. 2019

Delavka je zaposlena v Avstriji 25 ur na teden. Na kakšen način se lahko zaposli pri slovenskem delodajalcu? Gre za državljanko Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

Povračila stroškov prevoza na delo in z dela

12. 09. 2019

Kolektivna pogodba dejavnosti, ki zavezuje delodajalca, določa, da je delojemalec upravičen do povračila stroška za prevoz na delo in z dela v višini 60 odstotkov cene najcenejšega javnega prevoza, kolektivna pogodba delodajalca (podjetniška KP) določa, da je delojemalec upravičen do povračila stroška za prevoz na delo in z dela v višini 60 odstotkov cene najcenejšega prevoza. Delodajalec je ugotovil, da je za določenega delojemalca najcenejši način prihoda na delo vožnja z osebnim vozilom (delojemalec dejansko prihaja na delo z osebnim vozilom) in mu želi povrniti 60 odstotkov tega stroška (znižana kilometrina 0,18 evra za vsak polno prevožen kilometer). Kaj narediti, če se delojemalec pritoži?

Bolniška in uspešnost

08. 08. 2019

Če ima delavec v pogodbi dogovorjeno osnovno plačo + dodatek za delovno uspešnost delavca + dodatke za uspešnost poslovanja podjetja in gre na bolniško – se mu prizna 80% osnovne plače + 80% uspešnosti poslovanja podjetja – mu je prvih 30 dni v breme podjetja potrebno dati 80% uspešnosti delavca (če da – verjetno povprečje preteklih 3 mesecev)? Je nujno ali lahko podjetnik tolmači da je uspešnost delavca vezana na delo tekočega meseca? Problem je zlasti če je nesreča pri delu. Podjetje ima interni pravilnik, kjer je navedeno, da se v času bolniškega staleža delavcu obračuna stimulacija na podlagi delovne uspešnosti v višini 30% povprečne mesečne stimulacije delavca v 3 mesecih pred nastopom bolniške. Je to pravilno ali se krši kakšna pravica in bi delavec moral prejeti 80% oz 100% (odvisno od vrste bolniške ali nesreče pri delu)? V zakonu piše da prejme 80 oz 100% plače delavca v preteklem obdobju - lahko delodajalec z aktom določi da se mu upošteva le 30% pretekle stimulacije?

Bolniška v času praznikov

21. 01. 2019

Zaposlena je bila na bolniški od 21.12.2018 do 31.12.2018. Glede na to, da so vmes prazniki, me zanima kako se praznik obračuna? Kot bolniška ali kot praznik?

Preživnina in minimalna plača

14. 12. 2018

Kako v primeru odtegljaja preživnine, če je delavec bil na bolniški in mu ne bi ostala minimalna plača?

Službena pot - Poljska

14. 12. 2018

Nemčija - Poljska - 2 dni - koliko dnevnic?

Opravljanje storitve ozvočenja v Avstriji - dokumentacija?

13. 12. 2018

Samostojni podjetnik bo opravljal storitev ozvočevanja v Avstriji. Zanima me, kakšno dokumentacijo potrebuje, da bo zadostil morebitnim inšpekcijam v tujini? Ali je to obrazec A1, pogodba o sodelovanju...?

Potovanje Poljska, Nemčija - obračun potnih stroškov

04. 10. 2018

Sodelavko smo poslali na službeno poti v dve različni državi. Odhod iz Slovenije je bil 17.9.2018 ob 6:30. Do 19.9.2018 do 12:45 je bila v Nemčiji, od 12:45 19.9.2018 pa do 21.9. do 18:40 pa na Poljskem. Koliko dnevnic ji pripada?

Napotitev na delo v Španijo z letalskim prevozom

06. 09. 2018

Katera povračila stroškov pripadajo napotenemu delavcu neobdavčeno?

Podaljšanje napotitev – štejte roka do neprekinjene napotitve do 30 dni in nad 30 dni

06. 09. 2018

Ali lahko delodajalec delavcem neobdavčeno izplača dnevnice?

Regionalna razvojna agencija - prihodki iz projektov

21. 03. 2018

Smo regionalna razvojna agencija, ki del prihodkov ustvarimo z izvajanjem projektov. Ali moramo za zaposlene na projektu, ki se udeležijo npr. mednarodne konference, sejma v tujini ipd. (kar je del projektnih aktivnosti) pridobiti A1 obrazec?

Obdavčitev prokurista upokojenca

22. 06. 2018

Družba je družinsko mikro podjetje, ki ima prokurista upokojenca. On tudi edini lastnik družbe. Poleg tega ima direktorja upokojenca. Naročnika zanima možnost izplačevanja potnih stroškov za prokurista in za direktorja. Še posebnost: Direktor opravlja delo preko kratkotrajnega dela.

Potni nalog - Moskva

08. 06. 2018

Izračun dnevnic za zaposlenega, ki je potoval v Moskvo

Direktor - tujec

06. 06. 2018

Direktor - tujec iz Estonije - kakšen je postopek obdavčitve, prijave dohodka, ...

Službena pot - napotitev na delo v tujino

21. 03. 2018

Kdaj je še lahko službena pot in kdaj obvezno mora biti napotitev na delo?

Popoldanski s.p. in opravljanje storitev v tujini

21. 03. 2018

Ali s.p. z dopolnilno dejavnostjo (t.i. popoldanski s.p.), ki nima zaposlenih delavcev na more opravljati storitev v tujini?

Poslovni sestanek in obrazec A1

21. 03. 2018

Ali je res za Avstrijo za vsako službeno pot (če ne gre za obisk povezanega podjetja) potreben A1 obrazec? Tudi če gre nekdo samo na poslovni sestanek?

Delo v povezanem podjetju in A obrazec

21. 03. 2018

Zaposleni gre nekajkrat na leto v Avstrijo za teden dni ali par dni v povezano podjetje opravit neka testiranja (v zaportih prostorih, ne kje na gradbiščih). Podjetje te njegove storitve prefakturira v Avstrijo. Ali je to lahko službena pot? Ali mora imeti A1? V kolikor da, kakšen aneks k pogodbi o zaposlitvi potrebuje – kaj mora aneks vsebovati?

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih