Bolniška in uspešnost

08. 08. 2019

Vprašanje:

Če ima delavec v pogodbi dogovorjeno osnovno plačo + dodatek za delovno uspešnost delavca + dodatke za uspešnost poslovanja podjetja in gre na bolniško – se mu prizna 80% osnovne plače + 80% uspešnosti poslovanja podjetja – mu je prvih 30 dni v breme podjetja potrebno dati 80% uspešnosti delavca (če da – verjetno povprečje preteklih 3 mesecev)? Je nujno ali lahko podjetnik tolmači da je uspešnost delavca vezana na delo tekočega meseca? Problem je zlasti če je nesreča pri delu. Podjetje ima interni pravilnik, kjer je navedeno, da se v času bolniškega staleža delavcu obračuna stimulacija na podlagi delovne uspešnosti v višini 30% povprečne mesečne stimulacije delavca v 3 mesecih pred nastopom bolniške. Je to pravilno ali se krši kakšna pravica in bi delavec moral prejeti 80% oz 100% (odvisno od vrste bolniške ali nesreče pri delu)? V zakonu piše da prejme 80 oz 100% plače delavca v preteklem obdobju - lahko delodajalec z aktom določi da se mu upošteva le 30% pretekle stimulacije?

Odgovor:

V primeru, da imate v pogodbi o zaposlitvi navedeno (ločeno) vse dodatke je  pravilno. V primeru bolniške je odvisno za kakšno vrsto bolniške gre in temu primerno je tudi odvisna višina osnove za obračun bolniškega dopusta. V primeru, da imate vi v internem aktu opredeljeno, da delavcu v primeru bolniške pripada tudi del osebne uspešnosti na podlagi preteklih treh mesecev pred pričetkom bolniške, potem mu jo morate izplačati. Odvisno je tudi od  kolektivnih pogodb (mnoge nimajo nič) in od 137. člena ZDR-1. Predlagam, da so vsi delavci o tem obveščeni.

Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih