Napotitev na delo v Nemčijo s službenim vozilom

06. 09. 2018

Slovenska družba opravlja dejavnost gradbeništva v Sloveniji in občasno tudi v tujini. Zaposlenih ima več gradbenih delavcev, ki so rezidenti Slovenije. Z nemškim naročnikom je sklenila pogodbo za gradbene storitve na objektu, ki leži v Nemčiji. Po pogodbi bi naj delal potekala predvidoma 75 dni.

Družba je za 5 delavcev pridobila potrdila A1 po 12. členu Uredbe 883/20041 (za napotitev na začasno delo v Nemčijo). Delavci so se na delo v tujino odpeljali s službenim vozilo (kombijem). Za prevoz delavcev iz Slovenije v Nemčijo in nazaj ter prevoze med začasnim bivališčem v Nemčiji do gradbišča in nazaj je bil zadolžen eden izmed delavcev, ki je opravljal tudi gradbena dela na gradbišču. Lahko torej rečemo, da je družba organizirala prevoz delavcev od začasnega bivališča v Nemčiji do gradišča in nazaj. Vozila delavci niso uporabljali za zasebne namene.

Delodajalec je delavcem tudi zagotovil prenočišče z zajtrkom.

Vprašanje:

Katera povračila stroškov pripadajo napotenemu delavcu neobdavčeno?

Kako je treba poročati povračila stroškov delavcem?

Odgovor:

Ker je delodajalec delavcem zagotovil prevoz do Nemčije ob začetku napotitev in vrnitev iz Nemčije ob koncu napotitve, delavcem ne pripada povračilo stroškov prevoza. Prav tako jim ne pripada povračilo stroškov prevoza od začasnega bivališča v Nemčiji do gradbišča in nazaj, saj so imeli delavci organizirani prevoz na delo in z dela. Ker delavci niso uporabljali službenega vozila za zasebne namene, se jim ne obračuna boniteta (organizirani prevoz delavcev s strani delodajalca po mojem mnenju ne šteje za zasebne vožnje, saj je s temi vožnjami voznik vozila opravljal delovno obveznost).

Delodajalec ne poroča zneska organiziranega prevoza delavcev na iREK obrazcu v polje B06d – Povračilo stroškov prevoza v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino (pot v tujino ob začetku napotitve in pot iz tujine ob koncu napotitve), niti v polje B05 – Povračilo stroškov do uredbe vlade – prevoz (prevoz od začasnega prebivališča v Nemčiji do gradbišča). Navedeno lahko povzamemo po spletnem pojasnilu davčnega organa Dodatni podatki o izplačanih dohodkih – REK obrazci po 1.1.2014.

4. b točka 44. člena ZDoh-22 določa, da se v davčno osnovo dohodkov iz delovnega razmerja ne vštevajo povračila stroškov prehrane do višine in pod pogoji, določenimi za povračilo stroškov prehrane med delom, povečane za 80 % glede na višino, ki jo določi vlada (trenutno 11,02 eur kadar delavec dela vsaj 4 ure, če pa dela več kot 10 ur, lahko za vsako dopolnjeno uro prisotnosti po 8 urah neobdavčeno prejme še dodatek 1,37 EUR), za celoten čas napotitve in ne le za čas, ki presega 30 dni3.

Ker pa je delodajalec delavcem zagotovil prenočišče z zajtrkom, menim, da pomeni zagotovljen zajtrk boniteto (v uredbi o povračilih stroškov ne najdemo podlage za zmanjševanje neobdavčenega dela stroška prehrane med delom pri daljših napotitvah).

Delodajalec poroča o povračilu stroška prehrane v obrazcu iREK v polju B06c - Povračilo stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino nad 30 oziroma 90 dni4.

Plačilo stroška prenočišča za čas napotitve na delo v tujino poroča na obrazcu iREK v polju B06e – Povračilo stroškov za prenočišče v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino do 90.


  1. Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 166, 30.4.2004, str. 1)

  2. Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/1230/1240/12 – ZUJF, 75/1294/1252/13 – odl. US, 96/1329/14 – odl. US, 50/1423/1555/15 in 63/16)

  3. FURS, 2018, Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino (http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_zaposlitve/Opis/Podrobnejsi_opis_3_izdaja_Davcna_obravnava_dohodkov_delavcev_ki_so_napoteni_na_delo_v_tujino.pdf)

  4. Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/0864/0862/0922/10109/10107/1232/1385/13108/1322/1493/14101/1560/1679/1663/17 in 79/17)

Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih