Napotitev na izobraževanje v tujino in podaljšanje bivanja v privatne namene

18. 11. 2019

Vprašanje:

Sodelavec je bil napoten v tujino na izobraževanje in je podaljšal bivanje v tujini za privatne namene v sklopu svojega letnega dopusta. Potne stroške in nočitev bo plačal sam. Naša vprašanja se glasijo: Ali lahko zaposlenemu obračunamo dnevnico od začetka službene poti do tistega trenutka, ko je nadaljeval potovanje za privatne namene? Kako je z vrnitvijo v domovino – ali je upravičen do dnevnice za čas povratka v domovino (npr. 2 uri leta + 1,5 ure vožnje od letališča do doma)? Ali moramo račune za nočitev ter letalsko karto priložiti k potnemu nalogu kot dokazilo, da se je dejansko izobraževanja udeležil, kljub temu, da povračila teh stroškov zaposleni ne želi?

Odgovor:

  •  Sodelavec je upravičen do dnevnice, ko je bil na službeni poti (dokazljivost na potnem nalogu z vsemi ustreznimi prilogami) in pripada mu tudi dnevnica za ure povratka iz tujine v Slovenijo.
  •  Da, imejte vse račune priložene kot dokazilo. To je zelo ustrezno in dobro, če že ne več kot potrebno.

Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih