Popoldanski s.p. in opravljanje storitev v tujini

21. 03. 2018

Vprašanje:

Ali s.p. z dopolnilno dejavnostjo (t.i. popoldanski s.p.), ki nima zaposlenih delavcev na more opravljati storitev v tujini?

Odgovor:

V kolikor oseba ni zavarovana na podlagi samozaposlitve, ne more čezmejno opravljati dejavnosti iz tega naslova. Navedeno izhaja iz čl. 5(2), druga alineja, Zakona o čezmejnem izvajanju storitev. 

Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih