Poslovni sestanek in obrazec A1

21. 03. 2018

Vprašanje:

Ali je res za Avstrijo za vsako službeno pot (če ne gre za obisk povezanega podjetja) potreben A1 obrazec? Tudi če gre nekdo samo na poslovni sestanek?

Odgovor:

Poslovni sestanek je lahko službena pot, lahko pa tudi napotitev. Vedno je treba presojati vsak primer posebej in upoštevati vse okoliščine primera. V kolikor gre npr. delavec ali poslovodna oseba na poslovni sestanek, katerega namen so pogajanja za sklenitev pogodbe, govorimo o službeni pot. V kolikor pa ima delodajalec že sklenjeno pogodbo z naročnikom v tujini za opravljanje dela in se dela tudi že izvajajo ter je npr. vodstveni delavec napoten na poslovni sestanek, katerega namen je preveriti do katere faze so dela zaključena ali podobni dogovori, pregledi v zvezi z opravljanjem dela po pogodbi ipd., pa bi že lahko govorili o napotitvi. Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih