Povračila stroškov prevoza na delo in z dela

12. 09. 2019

Vprašanje:

Kolektivna pogodba dejavnosti, ki zavezuje delodajalca, določa, da je delojemalec upravičen do povračila stroška za prevoz na delo in z dela v višini 60 odstotkov cene najcenejšega javnega prevoza, kolektivna pogodba delodajalca (podjetniška KP) določa, da je delojemalec upravičen do povračila stroška za prevoz na delo in z dela v višini 60 odstotkov cene najcenejšega prevoza. Delodajalec je ugotovil, da je za določenega delojemalca najcenejši način prihoda na delo vožnja z osebnim vozilom (delojemalec dejansko prihaja na delo z osebnim vozilom) in mu želi povrniti 60 odstotkov tega stroška (znižana kilometrina 0,18 evra za vsak polno prevožen kilometer). Kaj narediti, če se delojemalec pritoži?

Odgovor:


  • če bi delodajalec delojemalcu izplačal kilometrino, za katero bi se ugotovilo, da je nižja, kot bi znašalo povračilo stroška za uporabo javnega prevoza, je takšno izplačilo nezakonito, delojemalec bi lahko (sodno) uveljavljal izplačilo razlike do 60 odstotkov cene javnega prevoza,
  • če bi bilo izplačilo kilometrine višje od stroška za uporabo javnega prevoza, bi bilo izplačilo zakonito, delodajalec mora delojemalcu vedno priznati več pravic, vendar je vprašanje davčne obravnave izplačila. Glede na to, da uredba priznava zgolj izplačilo v višini stroška javnega prevoza (če ta možnost obstaja), bi bilo treba od presežka obračunati akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost (delodajalca in delojemalca). 

Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih