Povrnitev stroška cepljenja za službeno potovanje

18. 11. 2019

Vprašanje:

Ali se sme zaposlenemu, ki je potoval z Nalogom za službeno potovanje na destinacijo, kjer je ceplenje priporočljivo, povrniti stroške cepljenja in nakup potrebnega zdravila.

Odgovor:

13  130. člen ZDR-1 določa, da mora delodajalec povrniti zaposlenemu stroške, ki jih je imel na službeni poti na podlagi izdanega potnega naloga (dnevnica, prevoz, nočitev, takse, vize, taxi…). Cepljenje in zdravila niso opredeljena, da se lahko povrnejo brez obračunane bonitete zaposlenemu. Menim, da se boniteta ne obračuna, če najdete kje navodila, da je obvezno cepljenje, če se potuje v določeno državo, kraj, destinacijo. V primeru, da ste iz javnega sektorja, je pomembno tudi, ali je bila predhodna odobritev in dovolitev za nakup in cepljenje. V nasprotnem primeru gre za boniteto.

Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih