Preživnina in minimalna plača

14. 12. 2018

Vprašanje:

Kako v primeru odtegljaja preživnine, če je delavec bil na bolniški in mu ne bi ostala minimalna plača?

Odgovor:

Izvršba je v skladu z Novelo ZIZ-K, ki velja od 4.8.2015 omejena na 76% bruto minimalne plače. Ta od 1.1.2018 znaša 842,79 EUR. Dolžniku mora tako na transakcijskem računu po izvršbi ostati minimalno 640,52 EUR.

V primeru izvršbe zaradi neplačane preživnine, je omejitev določena na 50% bruto minimalne plače ZIZ-K. Tako mora dolžniku v primeru izvršbe zaradi neplačane preživnine rubeža plače ostati 421,40 EUR.

Če dolžnik preživlja družinskega člana ali osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa mu mora na računu po izvršbi ostati tudi znesek v višini prejemka določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči.

Izvršbe zaradi neplačane preživnine imajo prednost pred ostalimi izvršbami.

Treba pa je opozoriti, da predmet izvršbe ni le dolžnikova plača, temveč vsi prejemki, ki v skladu z zakonom o dohodnini – Zdoh-2 štejejo za dohodek iz delovnega razmerja (regres, nadomestilo za prehrano med delom,…).

Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih