Službena pot - napotitev na delo v tujino

21. 03. 2018

Vprašanje:

Kdaj je še lahko službena pot in kdaj obvezno mora biti napotitev na delo?

Odgovor:

Za službeno potovanje se šteje le tista pot:

  • ki ne predstavlja rednega opravljanja dela na sedežu delodajalca oz. v kraju, dogovorjenem s pogodbo,
  • kjer storitve opravljene v okviru službene poti ne pomenijo neposrednega opravljanja dejavnosti, delo pa je potrebno izvesti za obstoj opravljanja dejavnosti družbe,
  • ki je brez pogodbe o izvajanju storitve z naročnikom oziroma uporabnikom, 
  • kjer delodajalec za opravljanje začasnega dela delavca v tujini ne bo prejel oziroma ne pričakuje, da bo prejel plačilo;
  • končni uporabnik storitve je delodajalec;
  • z izvajanjem storitve delodajalec ne vstopa na trg tuje države in ne konkurira drugim družbam na tem trgu.

Primeri službene poti: sestanek v tujini, pogajanje za sklenitev pogodbe z naročnikom storitve, izobraževanje v tujini, predstavljanje izdelkov na sejmu (POZOR – prodaja izdelkov na sejmu je že napotitev) ipd.


Za napotitev pa gre v primerih, ko: 

- delavec delo opravlja v tujini v okviru dejavnosti, ki je določena v statutu ali družbeni pogodbi družbe,

- je končni uporabnik storitve naročnik,

- delodajalec za opravljeno delo od naročnika pričakuje pogodbeno plačilo,

- družba z opravljanjem storitev vstopa na trg druge države in konkurira drugim družbam na tem trgu.


Primeri napotitve: 

- družba, registrirana v RS za dejavnost gradbeništva, sklene pogodbo z naročnikom o izvedbi izdelave fasade v Avstriji. V ta namen delavec v Avstriji opravlja delo fasaderja. 

- delavec prodaja izdelke, ki jih proizvaja delodajalec, na sejmu v tujini,

- postavljanje sejemskega prostora na sejmu v tujini,

- opravljanje storitev v povezni gospodarski družbi, če je končni uporabnik teh storitev povezana gospodarska družba in delodajalec pričakuje za opravljanje storitev plačilo, ipd.


Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih