Službena pot - Poljska

14. 12. 2018

Vprašanje:

Nemčija - Poljska - 2 dni - koliko dnevnic?

Odgovor:

Vprašanje:

Sodelavko smo poslali na službeno poti v dve različni državi. Odhod iz Slovenije je bil 17.9.2018 ob 6:30. Do 19.9.2018 do 12:45 je bila v Nemčiji, od  12:45 19.9.2018 pa do 21.9. do 18:40 pa na Poljskem. Koliko dnevnic ji pripada?

Vprašanje se nanaša na izračun dnevnic za delavca na službeni poti, in sicer:

 • odhod je 17.9.2018 ob 6:30 iz Slovenije, bila je do 19.9.2018 do 12:45 v Nemčiji,
 • od  12:45-tih 19.9.2018 pa do 21.9. do 18:40 pa na Poljskem.

Odgovor:

Iz zastavljenega vprašanj ni moč ugotoviti, ali se kolektivna pogodba oziroma družba v internem aktu sklicuje na davčno uredbo1 ali uredbo za tujino2 glede višine povračil stroškov na službeni poti3, zato pri odgovoru izhajamo iz predpostavke, da družba pri povračilo stroškov na službenem potovanju v tujino neposredno uporablja davčno uredbo (le glede višine neobdavčenih dnevnic se uporablja uredba za tujino).

Na podlagi 4. člena davčne uredbe se zaposlenemu za službeno potovanje v tujino izplača:

 • nad 14 do 24 ur: cela dnevnica;
 • nad 8 ur do 14 ur: 75 % dnevnice;
 • nad 6 do 8 ur: 25 % dnevnice.

Prav tako bi odgovoru predpostavljamo, da delavec na službeni poti v tujino ni imel zagotovljenih obrokov prehrane, saj to iz vprašanja ni razvidno.

Obračun dnevnic:

Imamo dve ciljni državi, in sicer Nemčijo in Poljsko. Službena pot delavca poteka, kot sledi:

 • prvi dan odhod iz Slovenije v Nemčijo (17.9.2018 ob 6.30 uri), kjer predvidevamo, da je imela službeni opravek;
 • tretji dan se odpravi na Poljsko (19.9.2018 ob 12.45 uri), kjer prav tako predvidevamo, da je imela službeni opravek;
 • peti dan 21.9.2018 ob 18.40 uri prispe na sedež družbe v Slovenijo.
 1. Najprej ugotovimo število dnevnic po posamezni državi:
 • Nemčija: prvi dan je v Nemčiji 17,5 ure, drugi dan 24 ur in tretji dan 12 ur 45 min, skupaj 54 ur 15 min; 54 ur 15 min delimo s 24 in dobimo (2 dni in 6 ur 15 min) 2 celi dnevnici in 25 % dnevnice;
 • Poljska: tretji dan 11 ur 15 min, četrti dan 24 ur in peti dan 18 ur 40 min, skupaj 53 ur 55 min – delimo s 24 in dobimo (2 dni 5 ur 55 minut) 2 celi dnevnici.
 1. Nato seštejemo število vseh opravljenih ur od začetka do konca potovanja in dobimo 108 ur in 10 minut. Skupno število ur (108 ur in 10 minut) delimo s 24 in dobimo štiri cele dnevnice in 75 % dnevnice.
 2. Na koncu število dnevnic, ki ga dobimo v drugem koraku, to je štiri cele dnevnice in 75 % dnevnice, primerjamo s številom dnevnic, ki smo ga izračunali v prvem koraku, to je štiri cele dnevnice in 25 % dnevnice. Delavcu pripadajo torej štiri cele dnevnice in 75 % dnevnice (kot je izračunano v drugem koraku).

V nadaljevanju dnevnice razporedimo po dnevih glede na število ur odsotnosti. Delavec je bil na Poljskem prisoten najmanj (2 dni 5 ur in 55 min), zato 75 % dnevnice delavcu pripada za Nemčijo. Tako bo delavec dobil:

 • za Nemčijo – 2 celi dnevnici in 75 % dnevnice,
 • za Poljsko – 2 celi dnevnici.

Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

 • stalno obveščanje o novi zakonodaji
 • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
 • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih