Upokojenec, lastnik družbe in opravljanje dela

02. 12. 2019

Vprašanje:

Ali lahko lastnik-upokojenec opravlja delo v svojem podjetju brezplačno, kakor govori 17. člen (ZPDZC-1).

Odgovor:

17. člen ZPSZC-1 govori o kratkotrajnem delu v mikro družbah. To delo lahko brezplačno opravljajo družinski člani (prvo koleno) in to so: zakonci, otroci, starši. <ne pride v poštev v vašem primeru.

 V primeru, da je oseba lastnik in upokojenec, bi predlagala, da se sestavi pogodba civilnega prava (prokurist) in ne pogodba o poslovodenju (pokojnina se ukine). V pogodbi se zapiše, da je delo brezplačno. Plača se pavšalni prispevek za poškodbe pri delu 5,03 evrov / mesečno. Prijava na obrazcu M-12.

Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih